ราคาทุเรียนวันนี้ 01/05/61 (จันทบุรี)

ราคาทุเรียนวันนี้ 01/05/61 (จันทบุรี)

ราคาทุเรียนวันนี้ 01/05/61 (จันทบุรี)
– หมอนทองเบอร์สวย(AB) 77-86 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์ซี(C) 57-67 บาท/กก.

– พวงมณีเบอร์สวย(AB) 110-130 บาท/กก.
– พวงมณีเบอร์ซี(C) 70-80 บาท/กก.

– ชะนีเบอร์สวย(AB) 50-55 บาท/กก.
– ชะนีเบอร์ตกไซซ์ 30+ บาท/กก.

– ก้านยาว 80-100 บาท/กก.

หมายเหตุ ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อย ตามสภาพ ปริมาณ และ%ความแก่ ของทุเรียน

Cr. ธนรัตน์ คุ้มตน

Reply