ราคาทุเรียนวันนี้ 04/05/61 (จันทบุรี)

ราคาทุเรียนวันนี้ 04/05/61 (จันทบุรี)

ราคาทุเรียนวันนี้ 04/05/61 (จันทบุรี)
– หมอนทองเบอร์สวย(AB) 84-92 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์ซี(C) 64-72 บาท/กก.

– พวงมณีเบอร์สวย(AB) 120-130 บาท/กก.
– พวงมณีเบอร์ซี(C) 70-80 บาท/กก.

– ชะนีเบอร์สวย(AB) 53-60 บาท/กก.
– ชะนีเบอร์ตกไซซ์ 30-35 บาท/กก.

– ก้านยาว 80-100 บาท/กก.

หมายเหตุ ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อย ตามสภาพ ปริมาณ และ%ความแก่ ของทุเรียน

Cr. ธนรัตน์ คุ้มตน

Reply