ราคาทุเรียนวันนี้ 17/04/61 (จันทบุรี)

ราคาทุเรียนวันนี้ 17/04/61 (จันทบุรี)

ราคาทุเรียนวันนี้ 17/04/61 (จันทบุรี)
– หมอนทองเบอร์สวย(AB) 70-78 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์ซี(C) 55-60 บาท/กก.

– พวงมณีเบอร์สวย(AB) 90-100 บาท/กก.
– พวงมณีเบอร์ตกไซซ์ 50-70 บาท/กก.

– ชะนีเบอร์สวย(AB) 50-55 บาท/กก.

– ก้านยาว 90-110 บาท/กก.

– กระดุม 80+ บาท/กก.

หมายเหตุ ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อย ตามสภาพของ ปริมาณ และ%ความแก่

Cr. ธนรัตน์ คุ้มตน

Reply