ราคาทุเรียนวันนี้ 17/07/60 (ชุมพร)

ราคาทุเรียนวันนี้ 17/07/60 (ชุมพร)
– หมอนทองเบอร์สวย(AB) 65-5 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์อินโด(C) 55-10 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์ตกไซซ์ 55-10 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์จัมโบ้ 20+-10 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์ตำหนิ 20+-10 บาท/กก.

– ชะนี 30+-10 บาท/กก.

– พวงมนี 50+-20 บาท/กก.

– ก้านยาว 60+-30 บาท/กก.
หมายเหตุ ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อย ตามสภาพของ ปริมาณ และ%ความแก่

Cr.  ตลาดมรกต หลังสวน

Reply