ราคาทุเรียนวันนี้ 20/05/63

ราคาทุเรียนวันนี้ 20/05/63

ราคาทุเรียนวันนี้ 20/05/63

 • หมอนทองเบอร์เอบี(AB) 85+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ซี(C) 60+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ตกไซซ์ 55+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ห้องเย็น 40+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ตำหนิ 40+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์จัมโบ้ 40+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์สุดท้าย 15+-5 บาท/กก.
 • ชะนีเบอร์เอบี(AB) 60+-10 บาท/กก.
 • ชะนีเบอร์ซี(C) 50+-10 บาท/กก.
 • พวงมณีเบอร์เอบี(AB) 75+-10 บาท/กก.
 • พวงมณีบอร์ซี(C) 55+-10 บาท/กก.
 • กระดุมเบอร์เอบี(AB) 50+-10 บาท/กก.
 • กระดุมเบอร์ซี(C) 40+-10 บาท/กก.
 • ก้านยาวเบอร์เอบี(AB) 75+-10 บาท/กก.
 • ก้านยาวเบอร์ซี(C) 55+-10 บาท/กก.

ราคามังคุดวันนี้ 20/05/63

 • มังคุดเบอร์มันใหญ่  30+
 • มังคุดเบอร์รวม 25+
 • มังคุดเบอร์ลายกาก 15+

ใส่ความเห็น