ราคาทุเรียนวันนี้ 20/07/60 (ชุมพร)

ราคาทุเรียนวันนี้ 20/07/60 (ชุมพร)
– หมอนทองเบอร์สวย(AB) 62-5 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์อินโด(C) 52-15 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์ตกไซซ์ 52-15 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์จัมโบ้ 30+-10 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์เล็ก 30+-10 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์ตำหนิ 30+-10 บาท/กก.

– ชะนี 35+-5 บาท/กก.

– พวงมนี 50+-20 บาท/กก.

– ก้านยาว 50+-30 บาท/กก.
หมายเหตุ ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อย ตามสภาพของ ปริมาณ และ%ความแก่

Cr.  ตลาดมรกต หลังสวน

Reply