ราคาทุเรียนวันนี้ 30/05/61

ราคาทุเรียนวันนี้ 30/05/61

ราคาทุเรียนวันนี้ 30/05/61
– หมอนทองเบอร์สวย(AB) 90-100 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์ซี(C) 78-85 บาท/กก.

– พวงมณีเบอร์สวย(AB) 120-130 บาท/กก.
– พวงมณีเบอร์ซี(C) 75-80 บาท/กก.

– ชะนีเบอร์สวย(AB) 70-75 บาท/กก.
– ชะนีเบอร์ตกไซซ์ 55-60 บาท/กก.

– ก้านยาว 120+ บาท/กก.

หมายเหตุ ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อย ตามสภาพ ปริมาณ และ%ความแก่ ของทุเรียน

Cr. ธนรัตน์ คุ้มตน

Reply