ต้นทุเรียน “รากลอย” คืออะไร? มีข้อดีข้อเสียอย่างไร?

ต้นทุเรียน "รากลอย" คืออะไร? มีข้อดีข้อเสียอย่างไร?

รากของทุเรียนมีหน้าที่ในการขยับและหาอาหาร
รากนั้นเป็นปากและจมูก หายใจและกินข้าว
รากเป็นส่วนประกอบที่ไม่ชอบแสง หลบแดด เมื่อเจอแสงรากจะไม่งอก หด และแห้งเหี่ยว แข็ง
รากลอยเกิดจากต้นมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อต้นแก่จะเริ่มมีอาการรากลอยยกสูง เพราะเพิ่มขนาดและขยายปลายรากแผ่ปลายรากให้ไปพร้อมๆกับกิ่งและพุ่ม (กิ่งพุ่มต้นนั้นจะสัมพันธ์พอดิบพอดีกับทรงราก) ทั้งนี้ดินและธาตุอาหารเริ่มหมดไป ดินจะเริ่มยุบจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์แล้วโชว์โคนราก ดังนั้นจึงต้องเติมดิน หรือใบไม้หรือปุ๋ยหมัก แต่ด้วยว่าเป็นต้นทุเรียน จึงไม่สามารถหรือไม่ควรใส่ปุ๋ยตรงบริเวณรากลอยหรือรากยกได้ เพราะเสี่ยงติดเชื้อรา จึงต้องหาดิน วัสดุแทนดินหรือใบไม้ หรือต้นกล้วยปิดแทนช่วงฤดูร้อน(ฤดูฝนห้ามปิด)

ข้อเสียของรากลอย
– ต้นแก่ไว
– รากไม่สมบูรณ์ ไม่งอกขยายได้เต็มที่
– ผลผลิตไม่สมบูรณ์ เข้,กระดูกเยอะ
– การเจริญเติบโตไม่เต็มที่
– เดินไปเดินมาสะดุดล้มได้ง่าย ไปโรงบาลไม่ทันเพราะอยู่กลางสวน เกิดอุบัติเหตุ ได้ง่าย
– พ่นทางใบอยู่สะดุดล้มข้าวของเสียหาย

Cr. เป็นต่อ วรวุฒิ

ใส่ความเห็น