ราคาทุเรียนวันนี้ 22/08/62

ราคาทุเรียนวันนี้ 22/08/62

ราคาทุเรียนวันนี้ 22/08/62

 • หมอนทองเบอร์เอบี(AB) 85+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ซี(C) 65+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ตกไซซ์ 50+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ห้องเย็น 45+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ตำหนิ 45+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์จัมโบ้ 45+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์สุดท้าย 15+-5 บาท/กก.
 • ชะนีเบอร์เอบี(AB) 50+-10 บาท/กก.
 • ชะนีเบอร์ซี(C) 30+-10 บาท/กก.
 • พวงมณีเบอร์เอบี(AB) 70+-10 บาท/กก.
 • พวงมณีบอร์ซี(C) 50+-10 บาท/กก.
 • กระดุมเบอร์เอบี(AB) 50+-10 บาท/กก.
 • กระดุมเบอร์ซี(C) 30+-10 บาท/กก.
 • ก้านยาวเบอร์เอบี(AB) 70+-10 บาท/กก.
 • ก้านยาวเบอร์ซี(C) 50+-10 บาท/กก.

ราคามังคุดวันนี้ 22/08/62

 • มังคุดเบอร์มันใหญ่  40+
 • มังคุดเบอร์รวม 30+
 • มังคุดเบอร์ลายกาก 20+

หมายเหตุ ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อย ตามสภาพ ปริมาณ และ%ความแก่ ของทุเรียน

ใส่ความเห็น