ราคาทุเรียนวันนี้ 26/05/61

หมายเหตุ ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อย ตามสภาพ ปริมาณ และ%ความแก่ ของทุเรียน Cr. ธนรัตน์ คุ้มตน

ราคาทุเรียนวันนี้ 26/05/61
– หมอนทองเบอร์สวย(AB) 85-94+ บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์ซี(C) 73-82 บาท/กก.

– พวงมณีเบอร์สวย(AB) 120 บาท/กก.
– พวงมณีเบอร์ซี(C) 70-75+ บาท/กก.

– ชะนีเบอร์สวย(AB) 70 บาท/กก.
– ชะนีเบอร์ตกไซซ์ 45-50 บาท/กก.

– ก้านยาว 120 บาท/กก.

– กระดุม 50-55 บาท/กก.

หมายเหตุ ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อย ตามสภาพ ปริมาณ และ%ความแก่ ของทุเรียน

Cr. ธนรัตน์ คุ้มตน

ใส่ความเห็น