ราคาทุเรียนวันนี้ 06/01/61 (ชุมพร)

ราคาทุเรียนวันนี้ 06/01/61 (ชุมพร)

ราคาทุเรียนวันนี้ 06/01/61 (ชุมพร)
– หมอนทองเบอร์สวย(AB) 135+-10 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์อินโด(C) 100+-10 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์ตกไซซ์ 65+-20 บาท/กก.

หมายเหตุ ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อย ตามสภาพของ ปริมาณ และ%ความแก่
Cr.  ตลาดมรกต หลังสวน

ใส่ความเห็น