ราคาทุเรียนวันนี้ 07/07/61

ราคาทุเรียนวันนี้ 07/07/61

ราคาทุเรียนวันนี้ 07/07/61
– หมอนทองเบอร์สวย(AB) 102+-5 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์ซี(C) 83+-5 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์ตกไซซ์ 75+-5 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์ห้องเย็น 60+-6 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์จัมโบ้ 60+-6 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์ตำหนิ 60+-6 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์เจาะ 8+-5 บาท/กก.

– ชะนี 55+-10 บาท/กก.

– พวงมณี 100+-15 บาท/กก.

– ก้านยาว 100+-20 บาท/กก.
– ก้านยาวเล็ก 70+-10 บาท/กก.

หมายเหตุ ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อย ตามสภาพ ปริมาณ และ%ความแก่ ของทุเรียน

Cr. ตลาดมรกต

Reply