ราคาทุเรียนวันนี้ 10/07/60 (ชุมพร)

ราคาทุเรียนวันนี้ 10/07/60 (ชุมพร)
– หมอนทองเบอร์สวย(AB) 92-12 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์อินโด(C) 73-10 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์ตกไซซ์ 60+-10 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์ตำหนิ 40+-15 บาท/กก.

– ก้านยาว 60+-50 บาท/กก.
หมายเหตุ ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อย ตามสภาพของ ปริมาณ และ%ความแก่

Cr.  ตลาดมรกต หลังสวน

Reply