ราคาทุเรียนวันนี้ 20/08/60 (ชุมพร)

ราคาทุเรียนวันนี้ 20/08/60 (ชุมพร)
– หมอนทองเบอร์สวย(AB) 90-3 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์อินโด(C) 70-5 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์ตกไซซ์ 70-5 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์จัมโบ้ 40+-10 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์เล็ก 40+-10 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์ตำหนิ 40+-10 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์กวน 10 บาท/กก.

– ชะนี 50+-5 บาท/กก.

– พวงมนี 70+-50 บาท/กก.

– ก้านยาว 70+-40 บาท/กก.
หมายเหตุ ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อย ตามสภาพของ ปริมาณ และ%ความแก่

Cr.  ตลาดมรกต หลังสวน

ใส่ความเห็น