ราคาทุเรียนวันนี้ 28/06/60 (ชุมพร, จันทบุรี)

ราคาทุเรียนวันนี้ 28/06/60 (ชุมพร)
– หมอนทองเบอร์สวย(AB) 100+-10 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์ตกไซซ์ 70+-10 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์จัมโบ้ 50+-10 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์รวม 85+-10 บาท/กก.

– ชะนี 50+-10 บาท/กก.
หมายเหตุ ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อย ตามสภาพของ ปริมาณ และ%ความแก่

ราคาทุเรียนวันนี้ 28/06/60 (จันทบุรี)
– หมอนทองเบอร์สวย(AB 2-7โล) 110+-10 บาท/กก.
– หมอนทองเหมาสวน 110+ บาท/กก.
หมายเหตุ ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อย ตามสภาพของ ปริมาณ และ%ความแก่

Cr.  ตลาดมรกต หลังสวน

Reply