เครื่องตรวจทุเรียนอ่อนแก่ รู้แน่วันกินได้

สุดยอด เครื่องตรวจทุเรียน ระบุวันกินได้
เครื่องตรวจระดับความอ่อนความแก่ของทุเรียนนี้ เป็นผลงานของ ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยใช้หลักการทำงานจากการดูดกลืนพลังงานแสงอินฟราเรดย่านใกล้ (Near-IR Spectroscopy) จากนั้น ค่าการดูดกลืนจะถูกประมวลผลเป็นค่าน้ำหนักเนื้อแห้ง อย่างรวดเร็วภายในเพียงเสี้ยววินาที มีจอแสดงผลเป็นค่าน้ำหนักแห้ง ด้วยตัวเลข ซึ่งตัวเลขที่ว่านี้จะอ่านได้ว่าสุก แก่ อ่อน ระดับไหน

เครื่องตรวจทุเรียนอ่อนแก่ รู้แน่วันกินได้

ผศ.ดร.รณฤทธิ์ กล่าวว่า ในวงวิชาการใช้ระดับความสุกแก่ของทุเรียนกำหนดใช้ค่าน้ำหนักเนื้อแห้งหรือค่า dry matter ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.3-2013 เช่น พันธุ์ชะนีค่าน้ำหนักเนื้อแห้งสำหรับผลทุเรียนที่มีระดับความสุกที่เหมาะสมกับบริโภคมากกว่า 32 % แต่ต้องทำลายตัวอย่างดังที่กล่าวแล้ว แถมยังต้องใช้เวลาในการอบ เพื่อหาค่าน้ำหนักเนื้อแห้งได้

“นี่คือที่มาของการผลิตเครื่องวิเคราะห์คุณภาพทุเรียนโดยใช้หลักการของเทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้ โดยตัวน้ำหนักเนื้อแห้งที่อยู่ในทุเรียน จะสามารถวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว วิธีการใช้เพียงนำหัววัดของเครื่อง (ตามภาพ) แนบที่บริเวณเปลือกของทุเรียน ในตำแหน่งที่ต้องการวัดค่าน้ำหนักเนื้อแห้ง (ค่า dry matter) จากนั้นกดสวิทซ์ยิง ค่า dry matter จะแสดงบนหน้าจอเพียงเสี้ยววินาที เช่น ถ้าแสดงค่า 28.50 แสดงผลทุเรียนยังดิบหรือมีระดับความสุกไม่เหมาะสำหรับการบริโภค แต่ถ้าค่าน้ำหนัก dry matter 32.28 แสดงว่าทุเรียนลูกนี้เหมาะสำหรับการบริโภค ซึ่งโดยปกติค่าน้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนหมอนทอง ชะนีจะมีค่าน้ำหนักเนื้อแห้งไม่ต่ำ กว่า 32 % พวงมณี 30 % และกระดุม 27%” ผศ.ดร.รณฤทธิ์ กล่าว

Cr. kasetvoice.com

ใส่ความเห็น