เทคนิคพิเศษในการทำทุเรียน ขั้วใหญ่ ขยายผล เร่งลูกโต

เทคนิคพิเศษในการทำทุเรียน ขั้วใหญ่ ขยายผล เร่งลูกโต

เทคนิคพิเศษในการทำทุเรียน ขั้วใหญ่ ขยายผล เร่งลูกโต
ในระยะที่ทุเรียนเริ่มติดผล เป็นระยะที่ ต้องการธาตุอาหารอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อการเจริญเติบโต อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์แข็งแรง ป้องกันทุเรียนลูกบิด-เบี้ยว หนามแดง พูลีบจึงควรให้ธาตุอาหารเพื่อการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ดังนี้

อัตรา / น้ำ 200 ลิตร
1.แคลเซี่ยมไนเตรท CaNo3(15-0-0) + ฮิวมิคอย่างละ 100-150 ซี.ซี
2.สังกะสี 200-300 ซี.ซี
3.ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 300 กรัม

ฉีดทั้งนอกและในทรงพุ่มให้ทั่ว 15-20 วัน / ครั้ง

สายอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยหมักนมหรือที่มีแคลเซี่ยมเยอะๆ ฮอร์โมนที่มีสารไซโตไคนิน ทำเอง

ใส่ความเห็น