เทคนิควิธีการดูแลทุเรียน ตั้งแต่ฟื้นฟูต้นจนถึงเก็บเกี่ยวทุเรียน

วิธีการดูแลทุเรียน ตั้งแต่ฟื้นฟูจนถึงเก็บเกี่ยวทุเรียน

เทคนิควิธีการดูแลทุเรียน ตั้งแต่ฟื้นฟูต้นจนถึงเก็บเกี่ยวทุเรียน

ระยะมะเขือพวง-ระยะดอกบาน
– งดทางดินทุกชนิด
– ทางใบ metal(300/200)+สารนำพา+ca+b+ยาฆ่าเเมลง/7-10วัน
– การให้น้ำ ลดปริมาณน้ำจากเดิม 40-50%

ระยะหางแย้ไหม้-ระยะไข่นกกระทา
– งดทางดินทุกชนิด
– ทางใบ metal(300/200)+สารนำพา+ca+b+ยาฆ่าเเมลง/7-10วัน
– การให้น้ำ รักษาระดับน้ำเท่าเดิม

ระยะไข่ไก่-ระยะกระป๋องนม
– ทางดิน 15-0-0+12-12-17/7-10วันสัก2ครั้ง ตามด้วย 15-0-0+16-16-16/7-10วัน
– ทางใบ metal(300/200)+สารนำพา+ca+b+ยาฆ่าเเมลง
– การให้น้ำ เพิ่มปริมาณน้ำ15-20%

ระยะผลกลาง(50-70วัน)
– ทางดิน 15-0-0+16-16-16/7วัน
– ทางใบ metal(300/200)+สารนำพา+ca+b+ยาฆ่าเเมลง/7วัน
– การให้น้ำ รักษาระดับน้ำเท่าเดิม

ระยะผลใหญ่(70-90วัน)
– ทางดิน 15-0-0+16-16-16/7วัน
– ทางใบ metal(200-250/200)+สารนำพา+ca+b+ยาฆ่าแมลง/7-10วัน
– การให้น้ำ เพิ่มปริมาณน้ำ 60-80%

ระยะเต็มร่าง-เก็บผล
– ทางดิน 16-16-16+0-0-50หรือ 14-7-35+0-0-50
– ทางใบ metal(300-400/200)+สารนำพา+ยาฆ่าเเมลง
– การให้น้ำ ลดปริมาณน้ำลงเหลือเท่าเดิม

ระยะฟื้นฟูต้นหลังเก็บเกี่ยว
– ทางดิน 8-24-24 สัก1-2ครั้ง/7-10วัน เพื่อกระตุ้นการสร้างราก ครั้งต่อไป 15-0-0+16-16-16/7-10วัน
– ทางใบ metal(200-250/200)+สารนำพา+ยาฆ่าเเมลง
– การให้น้ำ รักษาระดับน้ำตามปกติ

หมายเหตุ เเต่งลูกขาดตั้งเเต่ระยะไข่ไก่ ไว้ลูกตามจำนวนใบเเละความสมบูรณ์ของต้น ใส่ปุ๋ยตามปริมาณของลูกที่มี

Cr. Boy Dorkmaichichan

ใส่ความเห็น