ข้อควรรู้เรื่องการฝังเข็มรักษาโรคในทุเรียน

ข้อควรรู้เรื่องการฝังเข็มรักษาโรคในทุเรียน

ข้อควรรู้เรื่องการฝังเข็มรักษาโรคในทุเรียน
สารกลุ่มฟอสฟอรัสแอซิด เป็นสารกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิทนทานต่อโรค ระงับการเจริญของเชื้อ
เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่มเดียวที่ดูดซึมได้ทั้งขึ้นและลง (ปกติสารกลุ่มดูดซึมจะดูดซึมขึ้นเท่านั้น) ตัวสารจะดูดซึมขึ้นทางท่อน้ำ (Xylem) และเคลื่อนย่้ายลงทางท่ออาหาร (Phloem)
การเจาะลำต้นก็ให้อยู่ในชั้นที่เป็นท่อน้ำท่ออาหาร การดูดซึมขึ้นก็จะเร็ว การส่งกลับลงรากก็จะดี
สารกลุ่มฟอสฟอรัส แอซิด ก็คือ กรดฟอสไฟท์ H3PO3
แตกต่างจากรูปของปุ๋ยที่เราใช้กันตามปกติ ที่มาจากกรดฟอสฟอริค H3PO4
ในการใช้ควรใช้เดี่ยวๆ โดยเฉพาะ “ห้าม” ผสมกับปุ๋ยกลุ่มธาตุรองและจุลธาตุที่เป็นโลหะประจุ+ เช่น Ca Mg Zn Fe Mn Cu Ni เพราะจะไปทำปฏิกิริยาสูญเสียคุณสมบัติไปนะครับ

Cr. Surachai Sawpitiporn

ใส่ความเห็น