ราคาทุเรียนวันนี้ 03/03/63

ราคาทุเรียนวันนี้ 03/03/63

ราคาทุเรียนวันนี้ 03/03/63

 • หมอนทองเบอร์เอบี(AB) 125+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ซี(C) 100+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ตกไซซ์ 70+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ห้องเย็น 50+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ตำหนิ 50+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์จัมโบ้ 50+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์สุดท้าย 15+-5 บาท/กก.
 • ชะนีเบอร์เอบี(AB) 60+-10 บาท/กก.
 • ชะนีเบอร์ซี(C) 40+-10 บาท/กก.
 • พวงมณีเบอร์เอบี(AB) 110+-10 บาท/กก.
 • พวงมณีบอร์ซี(C) 80+-10 บาท/กก.
 • กระดุมเบอร์เอบี(AB) 130+-10 บาท/กก.
 • กระดุมเบอร์ซี(C) 95+-10 บาท/กก.
 • ก้านยาวเบอร์เอบี(AB) 100+-10 บาท/กก.
 • ก้านยาวเบอร์ซี(C) 70+-10 บาท/กก.

ราคามังคุดวันนี้ 03/03/63

 • มังคุดเบอร์มันใหญ่  80+
 • มังคุดเบอร์รวม 50+
 • มังคุดเบอร์ลายกาก 30+

ใส่ความเห็น