ราคาทุเรียนวันนี้ 04/08/60 (ชุมพร)

ราคาทุเรียนวันนี้ 04/08/60 (ชุมพร)
– หมอนทองเบอร์สวย(AB) 58-6 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์อินโด(C) 48-8 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์ตกไซซ์ 48-8 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์จัมโบ้ 35+-5 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์เล็ก 35+-5 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์ตำหนิ 35+-5 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์กวน 10 บาท/กก.

– ชะนี 40+-5 บาท/กก.

– พวงมนี 50+-20 บาท/กก.

– ก้านยาว 60+-20 บาท/กก.
หมายเหตุ ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อย ตามสภาพของ ปริมาณ และ%ความแก่

Cr.  ตลาดมรกต หลังสวน

ใส่ความเห็น