ราคาทุเรียนวันนี้ 05/03/62

ราคาทุเรียนวันนี้ 05/03/62

าคาทุเรียนวันนี้ 05/03/62

 • หมอนทองเบอร์เอบี(AB) 100+-20 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ซี(C) 75+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ตกไซซ์ 45+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ห้องเย็น 40+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์จัมโบ้ 40+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ตำหนิ 40+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์สุดท้าย 12+-5 บาท/กก.
 • ชะนีเบอร์เอบี(AB) 100+-10 บาท/กก.
 • ชะนีเบอร์ซี(C) 70+-10 บาท/กก.
 • พวงมณีเบอร์เอบี(AB) 130+-10 บาท/กก.
 • พวงมณีบอร์ซี(C) 130+-10 บาท/กก.
 • กระดุมเบอร์เอบี(AB) 120+-10 บาท/กก.
 • กระดุมเบอร์ซี(C) 60+-10 บาท/กก.
 • ก้านยาว 130+-10 บาท/กก.

ราคามังคุดวันนี้ 05/03/62

 • มังคุดเบอร์มันใหญ่  120+
 • มังคุดเบอร์รวม 70+
 • มังคุดเบอร์ลายกาก 30+

หมายเหตุ ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อย ตามสภาพ ปริมาณ และ%ความแก่ ของทุเรียน

Cr. ธนรัตน์ คุ้มตน

ใส่ความเห็น