ราคาทุเรียนวันนี้ 08/07/62

ราคาทุเรียนวันนี้ 08/07/62

ราคาทุเรียนวันนี้ 08/07/62

 • หมอนทองเบอร์เอบี(AB) 110+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ซี(C) 100+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ตกไซซ์(D) 65+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ห้องเย็น 50+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ตำหนิ 45+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์จัมโบ้ 40+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์สุดท้าย 20+-10 บาท/กก.
 • ชะนีเบอร์เอบี(AB) 60+-10 บาท/กก.
 • ชะนีเบอร์ซี(C) 40+-10 บาท/กก.
 • พวงมณีเบอร์เอบี(AB) 110+-10 บาท/กก.
 • พวงมณีบอร์ซี(C) 90+-10 บาท/กก.
 • กระดุมเบอร์เอบี(AB) 70+-10 บาท/กก.
 • กระดุมเบอร์ซี(C) 50+-10 บาท/กก.
 • ก้านยาวเบอร์เอบี(AB) 110+-10 บาท/กก.
 • ก้านยาวเบอร์ซี(C) 90+-10 บาท/กก.

ราคามังคุดวันนี้ 08/07/62

 • มังคุดเบอร์มันใหญ่  100+
 • มังคุดเบอร์รวม 80+
 • มังคุดเบอร์ลายกาก 50+

หมายเหตุ ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อย ตามสภาพ ปริมาณ และ%ความแก่ ของทุเรียน

ใส่ความเห็น