ราคาทุเรียนวันนี้ 18/04/61 (จันทบุรี)

ราคาทุเรียนวันนี้ 18/04/61 (จันทบุรี)

ราคาทุเรียนวันนี้ 18/04/61 (จันทบุรี)
– หมอนทองเบอร์สวย(AB) 70-76 บาท/กก.
– หมอนทองเบอร์ซี(C) 55-60 บาท/กก.

– พวงมณีเบอร์สวย(AB) 90-100 บาท/กก.
– พวงมณีเบอร์ซี(C) 60 บาท/กก.

– ชะนีเบอร์สวย(AB) 50-55 บาท/กก.

– ก้านยาว 90-100 บาท/กก.

หมายเหตุ ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อย ตามสภาพ ปริมาณ และ%ความแก่ ของทุเรียน

Cr. ธนรัตน์ คุ้มตน

ใส่ความเห็น