ราคาทุเรียนวันนี้ 26/02/65

ราคาทุเรียนวันนี้ 26/02/65

ราคาทุเรียนวันนี้ 26/02/65

 • หมอนทองเบอร์เอบี(AB) 205+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ซี(C) 140+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ตกไซซ์ 90+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ห้องเย็น 55+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ตำหนิ 55+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์จัมโบ้ 55+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์สุดท้าย 15+-5 บาท/กก.
 • ชะนีเบอร์เอบี(AB) 100+-10 บาท/กก.
 • ชะนีเบอร์ซี(C) 60+-10 บาท/กก.
 • พวงมณีเบอร์เอบี(AB) 180+-10 บาท/กก.
 • พวงมณีบอร์ซี(C) 100+-10 บาท/กก.
 • กระดุมเบอร์เอบี(AB) 190+-10 บาท/กก.
 • กระดุมเบอร์ซี(C) 100+-10 บาท/กก.
 • ก้านยาวเบอร์เอบี(AB) 190+-10 บาท/กก.
 • ก้านยาวเบอร์ซี(C) 100+-10 บาท/กก.

ราคามังคุดวันนี้ 26/02/65

 • มังคุดเบอร์มันใหญ่  30+
 • มังคุดเบอร์รวม 20+
 • มังคุดเบอร์ลายกาก 10+

ใส่ความเห็น