ราคาทุเรียนวันนี้ 27/05/66

ราคาทุเรียนวันนี้ 27/05/66


ราคาทุเรียนวันนี้ 27/05/66

 • หมอนทองเบอร์เอบี(AB) 200+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ซี(C) 150+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ตกไซซ์ 100+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ห้องเย็น 60+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ตำหนิ 60+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์จัมโบ้ 60+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์สุดท้าย 15+-5 บาท/กก.
 • ชะนีเบอร์เอบี(AB) 120+-10 บาท/กก.
 • ชะนีเบอร์ซี(C) 70+-10 บาท/กก.
 • พวงมณีเบอร์เอบี(AB) 160+-10 บาท/กก.
 • พวงมณีบอร์ซี(C) 110+-10 บาท/กก.
 • กระดุมเบอร์เอบี(AB) 130+-10 บาท/กก.
 • กระดุมเบอร์ซี(C) 95+-10 บาท/กก.
 • ก้านยาวเบอร์เอบี(AB) 160+-10 บาท/กก.
 • ก้านยาวเบอร์ซี(C) 110+-10 บาท/กก.

ราคาทุเรียนวันนี้ 27/05/66

 • มังคุดเบอร์มันใหญ่  50+
 • มังคุดเบอร์รวม 30+
 • มังคุดเบอร์ลายกาก 10+

ใส่ความเห็น