ราคาทุเรียนวันนี้ 28/04/64

ราคาทุเรียนวันนี้ 28/04/64

ราคาทุเรียนวันนี้ 28/04/64

 • หมอนทองเบอร์เอบี(AB) 95+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ซี(C) 85+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ตกไซซ์ 65+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ห้องเย็น 50+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ตำหนิ 50+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์จัมโบ้ 50+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์สุดท้าย 15+-5 บาท/กก.
 • ชะนีเบอร์เอบี(AB) 90+-10 บาท/กก.
 • ชะนีเบอร์ซี(C) 60+-10 บาท/กก.
 • พวงมณีเบอร์เอบี(AB) 100+-10 บาท/กก.
 • พวงมณีบอร์ซี(C) 70+-10 บาท/กก.
 • กระดุมเบอร์เอบี(AB) 100+-10 บาท/กก.
 • กระดุมเบอร์ซี(C) 70+-10 บาท/กก.
 • ก้านยาวเบอร์เอบี(AB) 110+-10 บาท/กก.
 • ก้านยาวเบอร์ซี(C) 80+-10 บาท/กก.

ราคามังคุดวันนี้ 28/04/64

 • มังคุดเบอร์มันใหญ่  100+
 • มังคุดเบอร์รวม 50+
 • มังคุดเบอร์ลายกาก 20+

ใส่ความเห็น