ราคาทุเรียนวันนี้ 29/04/62

ราคาทุเรียนวันนี้ 29/04/62

าคาทุเรียนวันนี้ 29/04/62

 • หมอนทองเบอร์เอบี(AB) 80+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ซี(C) 60+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ตกไซซ์ 50+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ห้องเย็น 40+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์จัมโบ้ 40+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ตำหนิ 40+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์สุดท้าย 15+-5 บาท/กก.
 • ชะนีเบอร์เอบี(AB) 50+-10 บาท/กก.
 • ชะนีเบอร์ซี(C) 35+-10 บาท/กก.
 • พวงมณีเบอร์เอบี(AB) 80+-10 บาท/กก.
 • พวงมณีบอร์ซี(C) 50+-10 บาท/กก.
 • กระดุมเบอร์เอบี(AB) 60+-10 บาท/กก.
 • กระดุมเบอร์ซี(C) 40+-10 บาท/กก.
 • ก้านยาว 90+-10 บาท/กก.

ราคามังคุดวันนี้ 29/04/62

 • มังคุดเบอร์มันใหญ่  80+
 • มังคุดเบอร์รวม 50+
 • มังคุดเบอร์ลายกาก 30+

หมายเหตุ ราคาอาจปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อย ตามสภาพ ปริมาณ และ%ความแก่ ของทุเรียน

ใส่ความเห็น