ราคาทุเรียนวันนี้ 31/03/67

ราคาทุเรียนวันนี้ 31/03/67

ราคาทุเรียนวันนี้ 31/03/67

 • หมอนทองเบอร์เอบี(AB) 260+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ซี(C) 190+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ตกไซซ์ 120+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ห้องเย็น 80+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์ตำหนิ 60+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์จัมโบ้ 60+-10 บาท/กก.
 • หมอนทองเบอร์สุดท้าย 20+-5 บาท/กก.
 • ชะนีเบอร์เอบี(AB) 100+-10 บาท/กก.
 • ชะนีเบอร์ซี(C) 70+-10 บาท/กก.
 • พวงมณีเบอร์เอบี(AB) 120+-10 บาท/กก.
 • พวงมณีบอร์ซี(C) 90+-10 บาท/กก.
 • กระดุมเบอร์เอบี(AB) 100+-10 บาท/กก.
 • กระดุมเบอร์ซี(C) 80+-10 บาท/กก.
 • ก้านยาวเบอร์เอบี(AB) 120+-10 บาท/กก.
 • ก้านยาวเบอร์ซี(C) 90+-10 บาท/กก.

ราคาทุเรียนวันนี้ 31/03/67

 • มังคุดเบอร์มันใหญ่  100+
 • มังคุดเบอร์รวม 50+
 • มังคุดเบอร์ลายกาก 20+

ใส่ความเห็น